Quart
บอลล่วงหน้า
Quart เต็ม ครึ่ง
เอฟเค สเกนดิจา 79 1 3
โปเบด้า 5
0
1
0
1
ซิเล็กส์ 1
Belasica Strumica 3
0
2
0
0
อคาเดมี่ ปานเดฟ 1
Korab Debar
3
1
2
1
มาเคโดนิจา กอร์ช เปตรอฟ 4
ราบ็อตนิคกี้ 3
1
0
0
0
โปเบด้า 4
เอฟเค สเกนดิจา 79 3
2
0
1
0
Belasica Strumica 1
ซิเล็กส์ 2
2
0
0
0
Korab Debar
อคาเดมี่ ปานเดฟ
1
6
1
2
ราบ็อตนิคกี้ 2
มาเคโดนิจา กอร์ช เปตรอฟ 2
0
1
0
0