ผลบอล เมต้าล๊อกโลบูส
Romania - Liga 2 Seria
เอฟซีคลินเซนิ 3
เมต้าล๊อกโลบูส 3
1
0
แพ้
เมต้าล๊อกโลบูส
ยูทีเอ อารัด 1
3
0
ชนะ
เอซีเอส โปลี ทิมิโซเอร่า 3
เมต้าล๊อกโลบูส 2
1
0
แพ้
เมต้าล๊อกโลบูส 1
ริเพนเซีย ทิมิโซอารา 3
1
1
เสมอ
ดาเลีย ยูนิเรย์ บาลา 4
เมต้าล๊อกโลบูส 1 2
2
2
เสมอ
เมต้าล๊อกโลบูส 2
ฟารูล คอนสแตนต้า 1
2
1
ชนะ
ยูเวนตุส บูคาเรสต์ 2
เมต้าล๊อกโลบูส 3
1
1
เสมอ
เมต้าล๊อกโลบูส 5
ดาเชีย มิโอวินี่ 2
2
0
ชนะ
ปิโตรลูล โปรเอสติ 3
เมต้าล๊อกโลบูส 5
1
1
เสมอ
เมต้าล๊อกโลบูส 2
เอสซีเอ็มปีเตสติ
1
0
ชนะ
บอลล่วงหน้า เมต้าล๊อกโลบูส
Romania - Liga 2 Seria
เมต้าล๊อกโลบูส
Sportul Snagov
ซีเอส บาโลเทสติ
เมต้าล๊อกโลบูส
เมต้าล๊อกโลบูส
พานดูรี ทาร์กู-จิอู
เกี่ยวกับ เมต้าล๊อกโลบูส
เมต้าล๊อกโลบูส logo
  • ผู้เล่น: เมต้าล๊อกโลบูส
  • เกมเหย้า: -
  • เวลาก่อตั้ง: -
  • โค้ช: