เฟเบียน เอเบอเริล logo
  • ผู้เล่น: เฟเบียน เอเบอเริล
  • ประเทศ: ลิกเตนสไตน์
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1992-07-27
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า: 0
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
ลิกเตนสไตน์ Left-Back