เดวิด โปปา logo
  • ผู้เล่น: เดวิด โปปา
  • ประเทศ: โรมาเนีย
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง: 185
  • วันเกิด: 1997-12-09
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า: -
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
เอซี คาจานิ Forward