เคย์โอดากิริ logo
  • ผู้เล่น: เคย์โอดากิริ
  • ประเทศ: ญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก: 63
  • ความสูง: 170
  • วันเกิด: 1985-08-10
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
2
มารูยาซึอินดัสตรีส์ กองหลัง