Quarter Final
บอลล่วงหน้า
Quarter Final เต็ม ครึ่ง
ชาร์ดารี มาชชาร์ 3
เพอร์เซโปลิส 3
0
2
0
0
นาฟท์ มาสจีด โซเลย์แมน เอฟซี 6
ซาฮิน บูเชอร์ 1 5
2
2
1
1
เอสเตกฮลัล
เซปาฮัน
เลื่อน
แทรคเตอร์ ซาซี่ ทาบริซ
เมส เคอมัน 1
4
1
3
0