อิสต์วานอดัม โควัคส์ logo
  • ผู้เล่น: อิสต์วานอดัม โควัคส์
  • ประเทศ: ฮังการี
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1992-03-27
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
20
ฮังการี Midfielder
แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน Midfielder