อาร์ตูร์ คาร์ทาชยาน logo
  • ผู้เล่น: อาร์ตูร์ คาร์ทาชยาน
  • ประเทศ: อารเมเนีย
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1997-01-08
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
27
เอฟซี พิวนิค Defender
อาร์มาเนีย(ยู 21) Defender
อารเมเนีย Defender