ออมรี่ กลาเซอร์ logo
  • ผู้เล่น: ออมรี่ กลาเซอร์
  • ประเทศ: อิสราเอล
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1996-03-11
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า: -
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
Free player Goalkeeper
อิสราเอล Goalkeeper