วาร์ดาน มินาสยาน logo
  • ผู้เล่น: วาร์ดาน มินาสยาน
  • ประเทศ: อารเมเนีย
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 05/01/1974
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
อารเมเนีย