Quarter Final
บอลล่วงหน้า
Quarter Final เต็ม ครึ่ง
เนเวซิส 1
เอฟเค ซัลกิริส วิลนิอุส 2
1
5
0
1
บันก้า การ์ซได 4
สปายริส เคานาส 4
1
1
0
1
ดีซัวกาส เทลเซีย 3
เอฟเค ปาลังกา 3
1
1
1
1
ซูดูว่า 2
เอฟเค ปาลังกา 5
1
0
1
0