Round 4
บอลล่วงหน้า
Round 4 เต็ม ครึ่ง
เจดีเอฟเอส แอลเบิร์ตส
FC Caramba 1 3
0
1
0
0
ตูกุมส์-2000 1 1
เอฟเค เวนต์สปิลส์ 1
4
1
3
0
เอฟเค สมิลเตเน บีเจเอสเอส
เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก 1
0
4
0
1
เอฟเค วัลเมียรา
ริกาสฟุทโบลา สโกลา
1
2
1
0
ซูเปอร์โนวา 2
คาราบัค/ดีนาโม ริก้า 1
0
6
0
3
เอฟเค สปาร์ตักส์ เจอร์มาลา 1 1
บีเอฟซี เดากวาฟิลส์ 7
0
1
0
0
เจลกาว่า 3
เมตต้า/ลู ริกา 3
1
0
0
0
เอฟเค คารอสตา 3
คาร์โก/ดีเอฟเอ 1 1
4
1
2
0