Quarter Final
บอลล่วงหน้า
Quarter Final เต็ม ครึ่ง
เอฟเค วัลเมียรา 2
ริกาสฟุทโบลา สโกลา 1
0
3
0
2
ริก้า เอฟซี 2
เอฟเค สปาร์ตักส์ เจอร์มาลา 3
3
1
1
0
บีเอฟซี เดากวาฟิลส์ 3
เมตต้า/ลู ริกา 3
2
2
1
2
เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก 4
เอฟเค เวนต์สปิลส์ 4
0
0
0
0