ลัค  โฮลต์ซ logo
  • ผู้เล่น: ลัค โฮลต์ซ
  • ประเทศ: ลักเซมเบิร์ก
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 14/06/1969
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
ลักเซมเบิร์ก