ราเดก ดวอรัก logo
  • ผู้เล่น: ราเดก ดวอรัก
  • ประเทศ: สาธารณรัฐเช็ก
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 21/06/1995
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
อัสติ นาดลาเบม กองหลัง