อันดับ ผู้เล่น/ทีม เข้า เหย้าเข้า เยือนเข้า
1 3 1 2
2 2 0 2
3 2 2 0
4 1 1 0
5 1 0 1
6 1 0 1