Quarterfinals
บอลล่วงหน้า
Quarterfinals เต็ม ครึ่ง
เอฟเคเซต้า 1
โอเอฟเคเปโตรวัค 4
0
1
0
0
Mladost Ljeskopolje 4
เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า 3
0
1
0
0
โลฟเซน เซตินเจ 1
เอฟเค มอร์นาร์ 1
3
0
3
0
OFK Igalo 1
เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค
1
2
1
0
เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า 3
Mladost Ljeskopolje 2
1
1
0
1
เอฟเค มอร์นาร์ 1
โลฟเซน เซตินเจ
0
1
0
1
โอเอฟเคเปโตรวัค 2
เอฟเคเซต้า 2
1
1
1
1
เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค 1
OFK Igalo
2
0
2
0