Semifinal
บอลล่วงหน้า
Semifinal เต็ม ครึ่ง
โลฟเซน เซตินเจ 3
โอเอฟเคเปโตรวัค 2
1
1
0
0
เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า 4
เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค 3
0
0
0
0
เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค
เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า
โอเอฟเคเปโตรวัค
โลฟเซน เซตินเจ