ฟุตบอลในเอเชียนเกมส์ – ทีมหญิง
2018
Final
บอลล่วงหน้า
Final เต็ม ครึ่ง
ญี่ปุ่น(ญ)
จีน(ญ) 2
1
0
0
0