ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 22 12 2 8 54.5% 9.1% 36.4%
ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ 22 12 1 9 54.5% 4.5% 40.9%
วาลูร์ เรย์ยาวิค 22 11 4 7 50.0% 18.2% 31.8%
เคเอ อคูเรย์รี่ 22 11 3 8 50.0% 13.6% 36.4%
เคฟลาวิค 22 11 2 9 50.0% 9.1% 40.9%
กรินดาวิค 22 11 1 10 50.0% 4.5% 45.5%
เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ 22 10 4 8 45.5% 18.2% 36.4%
ฟีลเคียร์ 22 9 4 9 40.9% 18.2% 40.9%
ฟจอลเนอร์ 22 9 2 11 40.9% 9.1% 50.0%
เบรย์ดาบลิค 22 9 2 11 40.9% 9.1% 50.0%
เคอาร์ เรย์ยาวิค 22 8 1 13 36.4% 4.5% 59.1%
ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ 22 7 4 11 31.8% 18.2% 50.0%