ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ 16 9 0 7 56.3 0.0 43.8
เบรย์ดาบลิค 17 9 1 7 52.9 5.9 41.2
อัคราเนส 17 8 3 6 47.1 17.6 35.3
เคอาร์ เรย์ยาวิค 16 8 1 7 50.0 6.3 43.8
เคฟลาวิค 16 8 0 8 50.0 0.0 50.0
ฟีลเคียร์ 17 8 0 9 47.1 0.0 52.9
วาลูร์ เรย์ยาวิค 18 8 1 9 44.4 5.6 50.0
กรินดาวิค 17 7 1 9 41.2 5.9 52.9
ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ 17 7 1 9 41.2 5.9 52.9
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 17 6 0 11 35.3 0.0 64.7