บอลย้อนหลัง เต็ม ครึ่ง
Khartoum Al Watani
Khartoum Al Watani 1
1
1
0
0
El-Ahli Atbara
Al Ahly Shendi
1
0
1
0
อัล-ฮิลาล
Hilal El Fasher
3
0
0
0
Khartoum Al Watani
Amal Atbara
1
1
1
1
อัล-ฮิลาล
Rabita Kosti
5
0
0
0