อันดับ ผู้เล่น/ทีม เข้า เหย้าเข้า เยือนเข้า
1 20 10 10
2 7 5 2
3 5 3 2
4 4 2 2
5 2 0 2
6 2 1 1
7 1 0 1
8 1 1 0