รอบ19 เต็ม ครึ่ง
เอเอส ซอลิแมน 4
ยูเอส เบน กัวเดน 2
0
2
0
1
ยูเอส โมนาสตีร์ 1
ซีเอส ฮัมมัม-ลิฟ 2
3
1
2
1
อีเอส เมทเลาอิ 4
เชบบา 2
2
1
0
0
ซีเอ บิเซอร์ติน 1 3
เอตัวล์ ดู ซาเฮล
2
2
2
1
เจเอส เคียรอยอันอิเซ่ 1
คลับ แอฟริเคน 2
1
1
1
1
ยูเอส ทาทูอิน
สตาดิ ตูนิเซียน
2
1
1
0
เอสเปรานซ์ เอสที 3
สฟาเคซี 2
0
0
0
0