• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
รอบ26 เต็ม ครึ่ง
ซีเอ บิเซอร์ติน 1
เอเอส กาเบส 1
3
2
1
2
สฟาเคซี 1
คลับ แอฟริเคน 1
1
0
0
0
สตาดา จาบีเซ็น 1
สตาดิ ตูนิเซียน 2
2
0
1
0
อีเอส เมทเลาอิ
ยูเอส โมนาสตีร์
2
1
1
0
ยูเอส เบน กัวเดน
เอตัวล์ ดู ซาเฮล 1
2
1
2
0
ซีโอ เมเดนีน 1
อีเอส ซาร์ซิส 2
0
3
0
1
เอสเปรานซ์ เอสที
เจเอส เคียรอยอันอิเซ่
2
2
1
1