ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
เชบบา 19 10 4 5 52.6% 21.1% 26.3%
เอตัวล์ ดู ซาเฮล 19 10 1 8 52.6% 5.3% 42.1%
ซีเอ บิเซอร์ติน 19 9 7 3 47.4% 36.8% 15.8%
ซีเอส ฮัมมัม-ลิฟ 18 9 2 7 50.0% 11.1% 38.9%
เจเอส เคียรอยอันอิเซ่ 19 9 1 9 47.4% 5.3% 47.4%
ยูเอส โมนาสตีร์ 18 8 3 7 44.4% 16.7% 38.9%
เอเอส ซอลิแมน 18 7 4 7 38.9% 22.2% 38.9%
สตาดิ ตูนิเซียน 19 7 4 8 36.8% 21.1% 42.1%
ยูเอส เบน กัวเดน 19 7 4 8 36.8% 21.1% 42.1%
อีเอส เมทเลาอิ 18 7 2 9 38.9% 11.1% 50.0%
สฟาเคซี 19 7 1 11 36.8% 5.3% 57.9%
เอสเปรานซ์ เอสที 19 7 1 11 36.8% 5.3% 57.9%
ยูเอส ทาทูอิน 19 5 3 11 26.3% 15.8% 57.9%
คลับ แอฟริเคน 19 4 5 10 21.1% 26.3% 52.6%