อันดับ ผู้เล่น/ทีม เข้า เหย้าเข้า เยือนเข้า
1 1 0 1
2 1 0 1
3 1 1 0