อันดับ ผู้เล่น/ทีม เข้า เหย้าเข้า เยือนเข้า
1 6 4 2