ซอล์ท พูลูชเคย์ logo
  • ผู้เล่น: ซอล์ท พูลูชเคย์
  • ประเทศ: ฮังการี
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง: 185
  • วันเกิด: 1991-02-19
  • เท้าที่ใช้บ่อย: ขวา
  • มูลค่าคาดว่า: £0.225 Million
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
16
บูดาเปสต์ ฮอนเวด Central Midfield
ข้อมูลซื้อขาย
เวลาไปที่
01/07/2011 เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน
27/08/2015 แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน
03/07/2017 บูดาเปสต์ ฮอนเวด