Quarter Final
บอลล่วงหน้า
Quarter Final เต็ม ครึ่ง
อัล แรมธ่า คลับ 2
อัล ไฟซาลี 1
1
0
1
0
อัล บากา 1 2
AL shaik Hussian 2
5
2
1
0
อัล วีห์ดัต
แดท ราส
1
1
0
0
AL shaik Hussian
อัล บากา
0
2
0
2
อัล ไฟซาลี
อัล แรมธ่า คลับ
1
0
0
0
ชบับ อลอร์ดอน 3
อัล ฮุสเซน อีร์บิด 3
2
0
0
0
แดท ราส
อัล วีห์ดัต
0
1
0
0
อัล ฮุสเซน อีร์บิด 2
ชบับ อลอร์ดอน 1 2
2
0
1
0