คาลิด เอาโช logo
  • ผู้เล่น: คาลิด เอาโช
  • ประเทศ: ยูกันดา
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 08/08/1993
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
8
ยูกันดา กองกลาง