Round of 16
บอลล่วงหน้า
Round of 16 เต็ม ครึ่ง
โวลอส เอ็นเอฟซี 4
พีเออี อโตรมิตอส 1
0
3
0
1
โอเอฟไอ เครเต้ 1
พีเอโอเค ซาโลนิก้า 1
0
3
0
2
คาลามาต้า เอโอ 1
โอลิมเปียกอส ไพรีอัส 1
0
2
0
1
พาส เจียนนิน่า 4
พานาธิไนกอส 3
1
0
1
0
พาไนโทลิกอส อกรีนิออน
พานิโอนิออส 1 2
0
0
0
0
สโกดา ซานธี 2
อาริส ซาโลนิก้า 1
0
1
0
1
ตริคาล่า 3
เลเมีย 3
0
1
0
0
พีเออี อโตรมิตอส 1 3
โวลอส เอ็นเอฟซี 2 7
0
2
0
2
อาริส ซาโลนิก้า 2
สโกดา ซานธี 3
2
1
1
1
พีเอโอเค ซาโลนิก้า 1
โอเอฟไอ เครเต้ 2
4
1
2
1
เลเมีย 6
ตริคาล่า 3
1
1
1
1
พานิโอนิออส 5
พาไนโทลิกอส อกรีนิออน 5
0
0
0
0
พานาธิไนกอส 1 5
พาส เจียนนิน่า 5
3
1
0
1
โอลิมเปียกอส ไพรีอัส 1
คาลามาต้า เอโอ
4
1
2
0
แอสเตราส ตริโปลิส 5
เออีเค เอเธนส์ 3
1
1
1
1
เออีเค เอเธนส์
แอสเตราส ตริโปลิส