กริกอร์ เมลิกเซตยาน logo
  • ผู้เล่น: กริกอร์ เมลิกเซตยาน
  • ประเทศ: อารเมเนีย
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1986-08-18
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
แกนด์ซาซาร์ Goalkeeper
อารเมเนีย Goalkeeper