ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
17% 21% 1-15 13% 12%
17% 21% 16-30 21% 22%
11% 9% 31-45 7% 15%
11% 18% 46-60 18% 12%
17% 18% 61-75 23% 15%
25% 12% 76-90 15% 22%