ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
12% 22% 1-15 13% 15%
20% 2% 16-30 6% 6%
17% 27% 31-45 20% 21%
10% 22% 46-60 15% 18%
12% 2% 61-75 13% 25%
25% 22% 76-90 31% 12%