ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
21% 7% 1-15 6% 12%
10% 15% 16-30 13% 12%
10% 23% 31-45 13% 12%
15% 10% 46-60 26% 12%
21% 18% 61-75 26% 24%
21% 23% 76-90 13% 28%