ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
17% 12% 1-15 13% 37%
14% 14% 16-30 6% 6%
17% 31% 31-45 6% 6%
8% 9% 46-60 13% 12%
23% 4% 61-75 26% 25%
17% 26% 76-90 33% 12%