ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
22% 14% 1-15 26% 14%
11% 2% 16-30 0% 28%
20% 14% 31-45 20% 14%
11% 25% 46-60 20% 21%
14% 14% 61-75 6% 0%
20% 28% 76-90 20% 14%