ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
20% 11% 1-15 40% 25%
2% 8% 16-30 20% 25%
14% 17% 31-45 40% 12%
20% 8% 46-60 0% 0%
14% 32% 61-75 0% 25%
26% 20% 76-90 0% 12%