ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
14% 20% 1-15 8% 0%
18% 23% 16-30 21% 25%
14% 8% 31-45 23% 12%
14% 23% 46-60 15% 12%
11% 17% 61-75 15% 18%
25% 5% 76-90 15% 31%