ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
12% 19% 1-15 7% 25%
12% 9% 16-30 19% 6%
29% 14% 31-45 11% 17%
6% 7% 46-60 15% 21%
12% 23% 61-75 19% 8%
25% 26% 76-90 26% 21%