ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
8% 17% 1-15 6% 7%
16% 14% 16-30 18% 18%
16% 21% 31-45 18% 25%
16% 21% 46-60 24% 11%
20% 14% 61-75 18% 14%
24% 10% 76-90 15% 22%