ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
8% 9% 1-15 42% 20%
19% 14% 16-30 0% 30%
16% 14% 31-45 14% 20%
16% 24% 46-60 14% 0%
5% 9% 61-75 28% 0%
33% 26% 76-90 0% 30%