ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
12% 16% 1-15 13% 12%
12% 13% 16-30 21% 5%
21% 10% 31-45 23% 20%
15% 27% 46-60 11% 17%
12% 8% 61-75 17% 20%
27% 24% 76-90 13% 25%