ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
9% 8% 1-15 13% 7%
14% 20% 16-30 10% 9%
16% 16% 31-45 15% 20%
9% 10% 46-60 15% 18%
16% 16% 61-75 17% 13%
33% 30% 76-90 28% 30%