ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
21% 15% 1-15 6% 16%
12% 15% 16-30 23% 11%
12% 13% 31-45 16% 11%
14% 10% 46-60 9% 22%
12% 15% 61-75 20% 9%
26% 28% 76-90 23% 29%