ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
13% 18% 1-15 4% 9%
29% 15% 16-30 13% 9%
20% 21% 31-45 13% 18%
0% 18% 46-60 18% 26%
18% 6% 61-75 18% 13%
18% 21% 76-90 31% 20%