ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
26% 25% 1-15 29% 15%
7% 21% 16-30 6% 19%
7% 10% 31-45 16% 15%
23% 10% 46-60 22% 3%
15% 6% 61-75 6% 19%
19% 25% 76-90 19% 26%