ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
24% 18% 1-15 30% 14%
17% 21% 16-30 9% 10%
13% 6% 31-45 4% 32%
13% 24% 46-60 16% 17%
13% 12% 61-75 14% 10%
17% 18% 76-90 23% 14%