ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
12% 20% 1-15 17% 11%
12% 20% 16-30 10% 19%
20% 17% 31-45 14% 11%
12% 10% 46-60 14% 15%
12% 15% 61-75 23% 26%
30% 17% 76-90 19% 15%