ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
12% 7% 1-15 13% 19%
14% 16% 16-30 4% 9%
16% 14% 31-45 13% 16%
18% 14% 46-60 18% 9%
11% 16% 61-75 18% 19%
25% 29% 76-90 30% 26%